Op onze site zijn door ons geen cookies geplaatst.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw aanvraag voor een reservering te behandelen en worden nooit aan derden verstrekt.
Nadat uw aanvraag is omgezet in een reservering worden uw gegevens in onze financiële administratie  bewaard zolang als dit om fiscale redenen verplicht is. 
Indien uw aanvraag niet tot een reservering leidt worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd.
Met het doen van een aanvraag tot informatie en/of reservering gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens beheren zoals hierboven aangegeven.