Nederland

Bron: Europa ANWB Handboek

Nederland maakt deel uit van de omvangrijke Noordwest-Europese Laagvlakte. Meer dan een kwart van het land ligt onder de zeespiegel en wordt door dijken beschermd. Afgezien van de duinen en de uit de ijstijd stammende stuwwallen zijn er eigenlijk alleen heuvels (tot ruim 300m) te vinden in het uiterste zuid-oosten. Binnenwateren nemen een zesde van het land in beslag. Door de invloed van de Golfstroom is er sprake van een gematigd zeeklimaat. Toeristencentra zijn Amsterdam, Den Haag, Leiden en Maastricht, de bollenvelden, de Veluwe, de watersportgebieden in vooral Zuid-Holland, Zeeland en Friesland en de badplaatsen langs de Noordzee en op de Waddeneilanden.

Belangrijke informatie

Alarmnummer: 112

Algemene Informatie

Oppervlakte: 40.800 Km2
Aantal inwoners: 16,4 miljoen
Hoofdstad: Amsterdam
Landcode: NL
Staatvorm: Parlementaire monarchie
Europese Unie (EU): Ja
Taal: Nederlands, Fries
Tijdverschil: Niet van toepassing
Munteenheid: Euro

Feestdagen

Nieuwjaar : 1 januari

Sportvissen

Een visvergunning,de vispas, is verplicht in Nederland voor iedereen van 14 jaar en ouder. Er is een vispas, een kleine vispas met minder mogelijkheden, en een jeugdvispas voor kinderen onder de 14 jaar. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen onder toezicht van een volwassen vispashouder met één hengel vissen. Voor vissen met twee hengels is een jeugdvispas vereist. Informatie op www.sportvisserijnederland.nl